Представител на работодателя ще представи дейността на фирмата и ще разясни изискванията за заемането на обявените по EURES свободни позиции на длъжност «Монтажник на производствена линия» за Словакия.

Ще информира присъстващите за условията на труд, пътуването до местоработата, медицински прегледи, изваждане на разрешителни за работа, жилищно настаняване, заплащане на труда по основен трудов договор, както и за всички видове допълнителни плащания от страна на работодателя.

На срещата могат да присъстват както безработни, така и заети лица, които проявяват интерес

 

 

28.07.2017 г