На  20.06.2017 г. от 15.00 часа в Център «Работа» на Дирекция  „Бюро  по  труда ”  Велинград  ще се проведе   Ден  на  работодателя – Adecco Slovakia s.r.o. за представяне на дейността на фирмата и набиране на работници за Словакия на обявените 200 свободни работни места на длъжност «Монтажник на производствена линия».

 

На  20.06.2017 г. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация гр.Ракитово, Дирекция  „Бюро  по  труда ”  Велинград, филиал Ракитово  ще проведе   Ден  на  работодателя – Adecco Slovakia s.r.o. за представяне на дейността на фирмата и набиране на работници за Словакия на обявените 200 свободни работни места на длъжност «Монтажник на производствена линия».

16.06.2017 г

Дирекция „Бюро по труда” – Велинград