Този път свързва трите села – Абланица, Цветино, Магерово до Велинград. Възмутен от незаинтересоваността на кмета на с. Абланица г-н Гълъбин Мечкарски който отговаря за поддръжка на пътя, читателят изпраща няколко снимки и обяснява как хората от трите села са принудени всеки ден да стигат до работните си места по път обсипан с дупки между 8 километровата отсечка до Велинград. Селата са получавали не веднъж обещания, че пътя ще бъде ремонтиран, но и до ден днешен видими резултати няма. Самият читател приканва г-н Мечкарски и кмета на град Велинград д-р Костадин Коев, да обърнат внимание на пътната обстановка между единственият път свързващ селата с Велинград.

По публикацията работи: Ася Байрямова