Днес кметът г-н Коев се срещна с г-н Иван Богданов координатор на обсерваторията  „Звездно общество“ с молба Общината да подкрепи проекта. Градоначалникът застана в подкрепа на инициативата, която ще допринесе до развитието и популяризирането на Община Велинград.

Обсерваторията „Звездно общество“,  член на Международния астрономически съюз и на НАСА, е втората официално призната обсерватория след Националната астрономическа обсерватория в Рожен.

„Звездно общество“ има проект за изграждане на собствена база, оборудвана с най-съвременната техника и апаратура.  Местността Юндола е най-подходящото място, тъй като е установено, че това е едно от най-тъмните места в България,  а в същото време с най-много ясни нощи, които са благоприятни за наблюдения на астероиди и звездни обекти.

Изграждането на собствената база на „Звездно общество“ в Юндола ще позволи   новата обсерватория да се контролира от всяка точка на планетата, а   информацията, която се получава оттам ще  може да се ползва от всички желаещи. Изследванията имат важно значение за астероидна-кометната безопасност на Планетата Земя. С изграждането на базата ще се даде възможност да се проследяват и откриват околоземни астероиди.  Те въздействат на Земята и без допълнителна намеса  биха причинили големи щети на целия свят. За разлика от други природни бедствия същите  могат да бъдат предотвратени.

Консерваторията ще послужи също за практически занимания на ученици и студенти,чиято   цел  е усвояване на система от научни знания , за развитие на творческите им способности с методите на информационните технологии, като успоредно с това в базата ще се развива и сериозна научна-популяризаторска дейност. В тази база ще могат да се организират научно-технически конференции, срещи на учени, конкурси, изложби по астро-фотография, национални лагер-школи и др.