По повод разпространяването на не вярна информация свързана със статута на Централен минерален плаж „Йосиф Шнитер“, от общинска администрация сме упълномощени да заявим: „СТАТУТА НА ПЛАЖА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.“

Създадения плаж преди 80 години от тогавашния кмет Йосиф Шнитер ще бъде запазен.

Създателите на фалшиви новини  целят дискредитация на общинското ръководство и създаване на паника в обществото