Община Велинград има създаден Общински солидарен фонд за подпомагане  лечението на граждани от Община Велинград, който е свързан с опазването на живота и здравето на гражданите. Чрез фонда се подпомага финансово лечението на граждани от общината, които не могат  сами или с помощта на близките си да си осигурят необходимите им средства за лечение.

Живота и здравето на гражданите са  приоритет за ръководството на общинска администрация Велинград.

Чрез дейността си фондът ще отпуска  еднократна финансова помощ за лечение на лица с влошено здравословно състояние и тежки увреждания с доказана степен  на  инвалидност .

Всеки желаещ и имащ възможност може да помогне и дари средства на нуждаещите се, може да го направи на следната банкова сметка:

 

IBAN BG43 RZBB 9155 3120 0105 06 BGN

РАЙФАЙЗЕНБАНК  ОФИС ВЕЛИНГРАД

BIC RZBBBGSF