Община Велинград ще плати едва 42 696 лв. от своя бюджет за санирането на двете сгради на бул. „Хан Аспарух“ 35 и 54, в което се помещава кметството, макар че общата стойност на проекта за енергийна ефективност по оперативна програма „Региони в растеж“ е 2 334 572,80 лв. Останалите 2 291 876.80 лв. са безвъзмездна помощ, като финансирането от ЕС е 1 948 095,28 лв., а от републиканския бюджет – 343 781,52 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца и до края на 2018 г. кметството на СПА столицата на Балканите ще разполага с 2 модерни административни сгради. Енергийната ефективност в тях трябва да достигне най-малко клас на енергопотребление „С“, а освен това трябва да се осигури достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, да се осигурят по-добри условия на труд и се повиши комфорта на работещите в тях.

Източник: trud.bg