След почистването на дере „Власа” през месец октомври, ръководството на Община Велинград предприе действия по почистване и на речното корито на р. Еленка в кв. Каменица.

С цел  осигуряване на  нормална проводимост на реката, намаляване се риска от наводнения в населеното  място, риска за живота, здравето и имуществото на жителите. С почистването на речното корито се предотвратява и нанасянето на щети по инфраструктурата.

Машинно и ръчно бяха премахнати  самораслите дървета, растения, храсти, дънери и купища боклуци.