Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
ОБЩЕСТВО

Община Велинград продава земята на собствениците на законно построени сгради, чрез учредяване право на строеж върху общинска земя

Община Велинград е дала право на хората да построят своите домове върху общинска земя, като им е отстъпила право на строеж за жилище с договор. Като носители на вещни права /отстъпено право на строеж/, те могат да ползват земята само доколкото това е необходимо за използване на сградата, която са построили законно, според нейното предназначение. Те нямат право да строят други сгради, да садят трайни насаждения или да се разпореждат с имота без разрешението на Община Велинград.
За да се разпореждат с имота, както те желаят, трябва да станат собственици на земята, като я закупят.
Община Велинград обявява, че при желание и интерес от страна на собствениците да закупят земята, на която са разположени къщите им, е необходимо да подадат заявление в деловодството на Общинска администрация, като приложат следните документи: документи за законност на сградата/разрешение за строеж, договор за отстъпено право на строеж, нотариален акт и др./, като актуалната скица и данъчната оценка на имота ще бъдат издадени служебно от Община Велинград.
За повече информация може да се обръщате към експертите в Община Велинград, които се намират на ет.3, ст.32, отдел ”УСНРОПЗ”;

Related posts

Дирекция „Бюро по труда Велинград“ обявява свободни работни места към 27/06/2017

velingradnews

Варвара се вдигна на протест и блокира пътя Пазарджик – Велинград

velingradnews

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик призовава намиращи се в земеделските земи извън населените места при извършване на дейности в тези територии да проявят особена бдителност заради повишения риск от възникването на пожари

velingradnews
Loading Facebook Comments ...