След извършеният плановия ремонт на водопровода на ул. „Лесничей Попов”, по заповед на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев се предприеха действия да бъде ремонтирана и водопроводната мрежа на ул. „Гоце Делчев”. Подмяната е повече от наложителна тъй като водопроводната система е изградена преди четиридесет и пет години и азбесто- циментовите /етернитови/ тръби са амортизирани и изтънели. Тяхната „старост“ е причината за непрекъснати аварии и неудобство на живущите. 
В срок до 8 октомври остарялата водопроводна мрежа около 900 м. ще бъдат подменена с нови полипропиленови тръби, а през 150 м. ще се монтират и пожарни хидранти. След приключването на ремонта на ул.“Гоце Делчев“ ще бъде възстановена и асфалтовата настилка.

Успоредно с ул. „Гоце Делчев” се подменя и водопровода по ул. „Йорданка Чанкова”.

Натрупани с години проблеми по водоснабдяването на града се решават съобразно приетата общинска “водна стратегия“

Според кмета Костадин Коев извършените до момента и предстоящи ремонти на водопреносната система на общината допълнително ще увеличат капацитета на водоподаването и дългогодишните проблеми свързани с липса на вода, както и честите аварии ще останат лош спомен от миналото.