По него има големи загуби на вода поради амортизираната мрежа.

Община Велинград кандидатства с проект „Реконструкция, ремонт и подмяна на довеждащ водопровод „Джаферица” до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и съседни махали”, който бе одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за безвъзмездно финансова помощ в размер на 1 278 085 лв.

Фирмата-изпълнител на проекта е „Инфра Еко Велинград“, избрана с открита процедура през лятото на 2015г.

citybuild.bg