Вида на задълженията на Община Велинград към 31.12.2015г по реда са – доставчици – 10 958 835.21, дългосрочна кредитна линия в „Райфайзенбанк България“ ЕАД – 3 850 452.53, безлихвен заем от ПУДООС – 1 344 605.00 и отчисления по Закон за отчисления на отпадъците ЗУО – 1 627 236.46, което общо прави 17 636 158.74. Също така заведените деле срещу Община Велинград са на обща стойност без лихвите – 2 693 429.40

Позицията на кмета на Община Велинград относно задълженията на общината е, че изравнителната субсидия ще бъде достатъчна, за да се покрият разходите, като очакванията са запора да бъде вдигнат. Относно издръжката на  училищата и детските градини г-н Коев изрази своята позиция, че не трябва да има никакви притеснения, защото училищните бюджети са делегирани от държавата дейности и не подлежат на запориране. Родителите и децата трябва да бъдат спокойни взети са всички възможни мерки, за да се гарантира социалният мир и да не се създава напрежение.

По темата за промените в закона за публичните финанси градоначалникът добави: „Специално за мен с промените в закона ще доведат до по- голяма прозрачност и отчетност, както и с това че ще има и конкретни виновници и санкции, а не размиване и скриване зад общата отговорност. Подкрепям тази мярка. А с мярката за създаване на инструмент за разплащане  от името на държавата за общини с лоша финансова дисциплина категорично ЗА, защото гражданите не са виновни,че един кмет и едно лошо управление трупат дългове за тяхна сметка“.

Конкретните мерки, които ще бъдат предприети в община Велинград са – да бъде изпратено искане до Министерството на финансите за превеждане предварително на изравнителна субсидия, за да могат да бъдат плащани сметките на училищата и детските градини, ще бъде сезирана Прокуратурата и Държавната финансова инспекция. Общинският съвет на Велинград ще излезе с официално решение да поиска безлихвен кредит, защото това което общината е наследила като дългове, на практика са собствените приходи на общината за 4 години напред.

Градоначалникът уверява всички граждани на Община Велинград, че неговия екип ще разработи цялостна финансова рамка през настоящият мандат за да успее да изчисти значителна част от дълговете и да подобри като цяло финсовата дисциплина в публичните дейности финансирани от общината.