Експлоатационния ресурс е разпределен както следва:

1.За общо водоползване от гражданите чрез уличните чешми – 0,2л/сек. целогодишно.

2.Да СПА нужди на хотел е разрешен дебит от 1,0л/сек. целогодишно.

3.За геотермално отопление на ОУ”Христо Ботев” 0,7л/сек от 01.10 до 30.04. – сезонно.

  1. За геотермално отопление на НЧ”Васил Левски – 1904” 1,1л/сек от 01.10 до 30.04. – сезонно.

Отработената минерална вода от геотермалното отопление ще се ползва от гражданите.

Има свободен ресурс от 1,8л/сек от 01.05 до 01.10. сезонно.