Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
Институции ОБЩЕСТВО

Община Велинград успешно реализира проект в помощ на децата с увреждания и техните родители

Центърът за социално включване „Развитие” работи в помощ на децата с увреждания и децата  в риск, както и с техните семейства.  Проектът бе реализиран по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ГОДИНА, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”. Целта на проекта е намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, основно към семействата и към бъдещите родители. Дейностите, насочени към  деца до 7 годишна възраст, са ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за децата с увреждания, здравна консултация, допълнителна подготовка за равен старт в училище. По отношение на семействата, центърът подпомага формирането и развитието на родителските умения  и семейното консултиране и подкрепа.

Основнитге услуги са насочени към наблюдение на здравето, физическото и психомоторното развитие на децата, консултацията на деца, живеещи в рискова среда, подкрепата на семейства с бебета и индивидуална работа с бъдещи родители, включително и на тези , които не полагат достатъчно грижи за децата си, редовни посещения на  мобилни екипи в семействата и индивидуална педагогическа подкрепа. Центърът се намира на  ул. „Васил Левски” № 19, но по проекта се предоставят услуги на територията на цялата община.

Related posts

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС

velingradnews

Агенция БЮРО ПО ТРУДА ВЕЛИНГРАД обяви свободните работни места към 14.11.2017

velingradnews

25 броя „кошове“ с незаконно уловени раци са открити при проверка на язовир „Батак“

velingradnews
Loading Facebook Comments ...