След придобиването от Община Велинград на собствеността върху сграда за обществено хранене, Общинският съвет реши да бъде променено предназначението й. Това съобщи Бояна Кирилова от общинската администрация. Тя уточни, че сградата на бившия Диетичен стол е предоставена безвъзмездно на общината от Министерството на здравеопазването. „С решението за промяна на предназначението й тя ще се използва за социална и образователна дейност. С придобиването на тази сграда Община Велинград ще придобие още една допълнителна възможност да продължава и надгражда своите инициативи в тази сфера”, коментира Кирилова. Тя каза също, че в момента сградата не е действаща и е в окаяно състояние. „Тя има нужда от сериозен ремонт, а Общината планира извършването на такъв”, допълни Кирилова.

Агенция ФОКУС