Община Велинград ще изплаща разсрочено натрупаните през години тежки дългове. Кметът на курорта Костадин Коев е внесъл такова предложение за част от борчовете, което е прието от съветниците. Идеята е да започне погасяването им на месечни вноски, така че да отпаднат наложените запори на банковите сметки на общината.

Най-сериозен е проблемът със задълженията на местната хазна във Велинград към комуналната фирма „Еко-Титан“. Те са натрупани от сключен през 2009 г. неизгоден договор за сметопочистване и сметоизвозване. Общата сума е близо 9 млн. лв. В това число са 6 391 872 лева главница и 2 391 872 лева лихви.

В плановете за погасяване са предвидени и други стари борчове на Общината, чийто общ размер е над 10 млн. лв. Сред тях са суми по договори за обществени поръчки, забавени плащания към НАП и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Разчетите показват, че за покриването на тези дългове ще са необходими по около 250 хиляди лева на месец.

marica.bg