Община Ракитово има готовност за справяне с възникнали усложнения през зимния период. Почистването на четвъртокласната пътна мрежа и улиците на населените места ще се извършва от общинското звено“ Чистота“. В момента са в наличност 290 куб.м. пясък и предстои доставката на останалите 200 куб.м. пясък, обясни ресорният зам.-кмет Цанко Молов. Общината разполага с трактор с гребло, 4 автомобила с гребла, багер JSB с гребло и една верижна машина за извличане на закъсали автомобили. За опесъчаване са подготвени 2 автомобила за ръчно и 1 автомобил с механично устройство за разпръскване на пясък. Техниката е в изправност и е изготвен план за зимно почистване и поддръжка на уличната и пътна мрежа. За зимния период до края на 2018 г. има налични около 50 000 лв. Със заповед на кмета на община Ракитово Костадин Холянов от 2 октомври тази година са възложени всички мероприятия по подготовката на бюджетните звена и стопанските субекти на територията на общината във връзка с усложнена зимна обстановка и недопускането на пожари през есенно-зимния сезон.