Много добра новина за общинската болница във Велинград дойде от публикуваната за обсъждане Концепция за болнично преструктуриране на Министерството на здравеопазването. Концепцията залага на ранната диагностика и лечение на онкологичните и други социално значими заболявания и определя по какъв начин здравните заведения ще участват в този процес.
След сериозни проверки са предложени държавни, областни и общински болници, за които ще се търсят европейски инвестиции за съвременно оборудване, ремонт и преустройство. В списъка на избраните малки общински болници фигурират само 9 и “МБАЛ Велинград” е една от тях наред с болниците в Лом, Свищов, Балчик, Казанлък, Карлово, Самоков, Гоце Делчев и Сандански.
Министерството на здравеопазването счита, че в тези лечебни заведения има наличен ресурс и потенциал за осигуряване на качествено болнично обслужване по базисни медицински проблеми. Те ще получат възможност за финансиране от ЕК по Оперативна програма “Регионално развитие”. Типът апаратура, която ще се доставя във всяка от болниците, ще е според потребностите на региона. Главната цел е да се осигури достъп на население в тези общини до иновативна апаратура за диагностика и лечение, без да се налага посещение в областна болница.
Гласуването на концепцията за преструктуриране предстои, но документът е ясен знак, че общинската болница във Велинград не само не е застрашена от закриване, а има голям шанс в този тежък период да получи европейски инвестиции и чрез тях да гарантира по-качествено лечение на хората от общините Велинград и Ракитово. Елена Баева

Д-р Атанас Ташев:
Лимитът е изчерпан, но няма да върнем нито един пациент
Горещият август се оказа още по-горещ за лечебните заведения, тъй като много от тях изчерпиха лимитираните от Здравната каса средства по клунични пътеки и на места се стигна до връщане на пациенти. Пред в. “Темпо” управителят на “МБАЛ-Велинград” д-р Ташев коментира ситуацията така:
“Общинската болница работи на пълни обороти, имаме над 90% заетост на леглата. След многобройни проверки от Здравната каса, МЗ и РИОКОЗ няма особени забележки. Имаме уверения, че като отдалечен и беден район общинската болница ще получи помощ. Подписахме предложените анекси за август, като парите ще дойдат чак през октомври. Надвишили сме сумите по анекса, но ние няма да спрем да приемаме спешни случай и разчитаме, че ще се спазят обещанията извършените дейности да се заплатят. При нас има вероятност да се наложи увеличаване на леглата за настаняване, както и увеличаване на сумите над лимита. Работим под пълна пара, в момента в града има и много гости. Отново подчертавам, че общинската болница няма да върне нито един пациент”.