На 27.03.2018г. в ЦПЛР-ОДК Велинград се проведе общинския кръг на ученическото състезание-„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Участие в него взеха шест училища- СУ „Св.св Кирил и Методий“-Велинград, СУ „Методи Драгинов“- Драгиново, СУ „Васил Левски”- Велинград, ОУ „Христо Ботев”- Велинград, ОУ „Георги Бенковски“-Велинград и ОУ „Неофит Рилски”- Велинград. Комисия в състав: инсп. Георги Тодоров от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението- град Пазарджик /председател/, инсп. Марияна Пепелова от РДПБЗН- Пазарджик /член/ и Невена Шуманова- главен специалист в общинска администрация /член/ провериха и оцениха тестовете на отборите, взели участие в състезанието. Отборът, класирал се на първо място с 99 точки е СУ „Методий Драгинов“- Драгиново, на второ място с 82 точки е СУ „Св.св Кирил и Методий“-Велинград, на трето място със 72 точки е ОУ „Георги Бенковски“- Велинград, четвъртото място е за отбора на СУ „Васил Левски”- Велинград със 71 точки, петото място е за ОУ „Христо Ботев”- Велинград със 70 точки и шестото място за ОУ „Неофит Рилски”- Велинград с 57 точки. Класираният на първо място отбор ще вземе участие в областния кръг на ученическото състезание.