На 24.03.2016г. в Общински детски  комплекс- Велинград се проведе ученическо състезание-„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. В него взеха участие пет училища- СОУ „Методи Драгинов“- Драгиново, СОУ „Христо Смирненски“- Света Петка, СОУ „Св.св Кирил и Методий“-Велинград и ОУ „Христо Ботев“- Велинград. Комисия в състав: инсп. Защита на населението-Цоньо Бошнаков /председател/, инсп. ЗН Георги Тодоров от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението- град Пазарджик /член/ и Невена Шуманова- главен специалист в общинска администрация /член/ провериха и оцениха тестовете на отборите, взели участие в състезанието. Отборът, класирал се на първо място е на училище СОУ „Методи Драгинов“- Драгиново, на второ място е ОУ „Христо Ботев“- Велинград и на трето място СОУ „Христо Смирненски“- Света Петка.

DSC_0944 DSC_0951