На 28.07.16 се проведе сесия на Общинския съвет, на която се разгледаха повече от 31 точки. На проведеното заседание, общинските съветници  и кмета Костадин Коев, одобриха  предложението на  общинската Администрация за завишаването на местните данъци и такси, направиха се корекции в Наредбата на рекламната дейност във Велинград. Разгледаха се нови  искания за минерална вода от сондажите в Каменица, актуализирана беше Наредба, с която се регламентира временното използване на части от тротоари, свободни  обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на Община Велинград.

След няколко обсъждания и решения на Общинския съвет Велинград против добива на волфрам, общинските съветници излязоха с декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив  на волфрамсъдържащи  руди от находище „Грънчарица“. Местния парламент настоява да  бъдат приети всички законосъобразни действия  за прекратяване на процедурата по учредяване концесия за добив на волфрамосъсържащи руди от находище„Грънчарица-Център“.

Това бяха само част от решенията, които Общинските Съветници приети в Юлската сесия на местният парламент.