Искам да поставя един проблем на вниманието на Горско стопанство – Велинград (ДЛС “Алабак”).
На път за връх Острец, близо до Войнишка поляна, се намират две паметни плочи. Едната е на Васил Попов – лесовъд, убит заради непримиримата му борба против безогледното изсичане на горите.
Другата плоча е за залесения 10-милионен декар гори в страната, като през 1969 г. са залесени 600 хил. дка гори само в Пазарджишки окръг.
За съжаление, надписите на плочите са изтрити и не могат да се четат, а от там минават много хора. Редно е горското стопанство да обърне внимание и да ремонтира надписите, посветени на една голяма личности едно значимо събитие.
Величка Добрева