Целта е касата да плаща повече за най-тежките диагнози

Касата ще плаща хапчета за домашно лечение, ако помагат при най-смъртоносните и тежки болести за България. Това гласи един от новите критерии, които залага здравното министерство в проект на наредба. Промените са в унисон със заявените намерения за реформа на Петър Москов. Идеята е касата да плаща по-малко на брой лекарства и медицински услуги, които са за най-масовите диагнози. Така за тях трябва да има по-малко доплащане от пациентите. Останалите лекарства и медицински дейности обаче ще се покриват изцяло от болните хора. За първи път сега министерството обяви и критериите, по които ще се отсеят заболяванията, за чието медикаментозно лечение касата ще дава пари. Сред тях са шестте водещи диагнози за смъртност, хоспитализиране или инвалидизираните в страната за последните 3 години. Такива със сигурност са сърдечно-съдовите и онкологичните.Друг критерий е заболяването да води до поне 50% инвалидизация, ако не се лекува. Сред останалите изисквания е медикаментът да удължава и подобрява качеството на живота на пациентите, да намалява усложненията, дните за болнични и риска от получаването на трайни увреждания.Промените реално трябва да се усетят от пациентите догодина. От здравно министерство не отговориха за колко заболявания се очаква касата да продължи да плаща лекарства тогава. Според лекарите обаче отпадането на заболявания от списъка с безплатните медикаменти би било дискриминационно. От фармаиндустрията пък откриха липса на правила кога ще се актуализира списъкът с диагнози, сега това става всяка година. Промените ще подобрят реда за включване на заболявания в списъка на НЗОК и ще създадат достъп на пациентите до лекарства, контрират от здравното министерство.

standartnews.com