Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери по бюджетите на ведомства и общини в размер на 28,306 млн. лева,по предложение на финансовият министър Владислав Горанов. Средствата са за сметка на преструктуриране на разходите и за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 година.

Сумата за Община Велинград е  1 милион 954 хиляди лева. Те ще бъдат използвани за изграждане на водоем, на пътни участъци, възстановяване и реконструкции на улици, преустройство и изграждане на отоплителна система на училище и изработване на проект за водопровод и канализация.