В Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ се проведе празник на ромската култура. Празникът започна с думите на Христо Кючуков от неговите “Останки от древна култура”: “Не зная историята на моя народ. Не помня и прадедите си. Знам, че са били катунари, изкусни майстори-кошничари, калайджии. Ценели силните коне, красивите жени, темпераментните мъже, танцували, свирели и пеели фантастично. Знам, че са тръгнали от древна Индия и са се разпръснали по цял свят-като мъниста. А моят народ е с богата душевност. Обича свободата, песните, танците, музиката и пищните облекла… Но малко знаем за произведенията на роми-творци на родния си език, живеещи в различни страни на света- в бивша Югославия, в бившия Съветски съюз, в Полша, в Чехия и Словакия, във Франция, в Англия, в Испания и Латинска Америка. А защо е нужно да знаем повече за тях? Защото, знаейки повече за тях ,ние ще опознаем по-добре себе си. Ще научим повече за психологията на ромския народ.”

На гости на ДЦВХУ бяха деца от ЦДГ”Еделвайс” с учители Миланка Богданова, Нида Налбантова и пом.възпитател Валентина Пеева. Бяха и ученици от ОУ”Георги Бенковски”-II клас с г-жа Здравка Павлова. Децата пяха ,танцуваха, рецитираха. Споменати и местните творци-Роман Чилев и Димитър Йоргов. Бяха прочетени стихове от световно известния ромски поет Усин Керим. Той е роден в гр.Тетевен. В стихосбирката си “Песни от катуна” той възпява романтичния живот на ромското население, прелестите на родината. Стихотворението му “Бабахак” е признато за постижение в световната любовна лирика.