Предложението предвижда утвърждаване от ДКЕВР на следните нови цени без ДДС:

  1. Доставяне на вода на потребителите: 0,60лв. без ДДС
  2. Отвеждане на вода на потребителите: 0,14лв. без ДДС

veika