Днес се проведе работна среща между дирекция „Европейски програми и протокол“ и всички директори на училища и детски градини на територията на Община Велинград. Като на всеки един директор беше дадена възможност да сподели проблемите относно енергийната ефективност на поверенето им учебно заведение. В процес на срещата всички директори посочиха проблема на училищата и детските градини с отопление. Община Велинград се задължи да предприеме стъпки за кандидатстване по ОПР за европейско финансиране за саниране на училищата и в най-кратък срок да даде отговор на всички учебни заведения дали отговарят на изискванията за саниране на сградите.