Повторна дезакаризация се извърши в късните часове на денонощието след 23:00 ч., в порядъка на три дни, както следва по график: всички 54 тревни площи на територията на община Велинград. Във всеки обработен терен или обект бяха поставени указателни табели.