09.00 ч 09.30 ч. Изпращане на Випуск 2016 СОУ “Васил Левски”

                              място: СОУ”Васил Левски”

 

10.00 ч.-10.15 ч. – Парад дефиле на духов оркестър и мажоретен състав,,Димитър

                               Мечев’’ ,Велинградски дейци на просветата и културата,

                               представителни групи на Велинградските училища и официали гости

                                -изпълнение на духов оркестър и мажоретен състав

                            

                                място: Община Велинград

 

10.15 ч.-11.30 ч. Празничен концерт – спектакъл

                                 място: площад ,,Николай Гяуров

 

10.15 ч-10.20  ч.  – Изпълнение на духов оркестър и мажоретен състав

                                –Водещ

 

10.20 ч.-10.30 ч.  – Представяне написването на,, Рибния буквар “на др. Петър Берон

                                от учениците от 2 клас СОУ,,СВ.СВ Кирил и Методий

 

10.30 ч.-10.35 ч.  –,,Дилмано Дилберо“-песен- СОУ,,СВ.СВ Кирил и Методий

                                 – Водещ

 

10.35 ч-10.40 ч.  –  Слово кмет

 

10.40 ч.-10.45 ч  –   Слово учител доайен

 

10.45 ч.-11.00 ч. –  Номинации на Община Велинград за особени заслуги в областта на 

                                просветата и културата

 

11.00 ч.-11.05 ч. –  Изпълнение на Градски хор

 

11.05 ч.-11.10 ч. –  Изпълнение на ПДЮАНПТ„Здравче- Венче”

 

11.10 ч.-11.15 ч. –  Изпълнение на ДЮВИШ „Звънче”

 

11.15 ч.-11.20 ч. –  Изпълнение на КСТ „Импулс”

 

11.20 ч.-11.30 ч. –  Изпълнение наВГ“Караоке“

 

 

 

18.00 ч.-19.00 ч. –Празник на Випуск Випуск -2016 СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий ”

                               място: НЧ “Отец Паисий -1893г.”

 

19.00 ч.-20.00 ч  – Празник на Випуск Випуск -2016 СОУ,,Васил Левски“