Продължава изпълнението на Програма за капиталови разходи 2016г. на Община Велинград по отношение рехабитацията на пътна общинска мрежа. Благодарение на гласуваните средства се извършиха неотложни строително-монтажни работи с цел подобряване на инфраструктурата по населените места на Община Велинград. Подобрено е състоянието на общинските пътища, както следва: за с. Кандьови; от с.Горно Дъбево до с. Цветино и от с. Долно Дъбево до Далова махала. Също така бяха укрепени улици в с. Алендарово и в с. Горно Дъбево. Изгради се подпорна стена в с. Всемирци.
Към настоящия момент, съобразно графика продължават строителните дейности по ремонт на пътна отсечка от Дренова махала до с. Бутрево, както и полагане на пътна настилка на улици в с. Драгиново. Общата стойност на обектите е в размер на 44877.12 лв.