Инвестиционната програма на общината включва реализацията на проекти на стойност около 24 милиона лева, каза Радка Русева, ръководител Дирекция „Европейски програми и проекти“ в Община Велинград. „Тази инвестиционна програма съдържа проекти, които касаят основни и резервни обекти. В тях се включват такива за енергийна ефективност за сградите на Районната прокуратура, на общинската администрация. Освен това ще бъдат санирани и многофамилни жилищни сгради с до 35 апартамента. Имаме проекти за подобряване на градската среда, а именно – централния площад, изграждане на зелена зона на отдих в района на пазара, реконструкция на три улици в квартал“Каменица“. По отношение на образователната и социалната инфраструктура също сме предвидили проекти“, коментира Русева. Тя допълни, че в момента, в който проектите бъдат изпълнени, ще има възможност за кандидатстване и по други такива. „За това сме предвидили и резервни обекти – ремонт на улици, на паркове и зелени площи“, уточни Русева.

Агенция ФОКУС