На 13 април 2018 г. кметът Костадин Коев даде старт на две обществени поръчки, свързани със строеж на нова детска градина в Драгиново. От 1977 г. детската градина в най-голямото село в община Велинград се намира в бараки, които отдавна не отговарят на нуждите на хората. Драгиново е от селищата с положителен прираст на населението и необходимостта от по-голяма и по-модерна детска градина е все по-належаща.

Средствата са осигурени по процедура за предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Велинград”. Новата сграда ще бъде в досегашния имот на детското заведение.
Поръчката за проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството е с прогнозна стойност 606 637 лева без ДДС. Общината ще търси изпълнител с процедура „публично състезание“ с максимум 3 оферти. Конкурсът е насрочен за 15 май 2018 г.
С втора обществена поръчка се търси изпълнител на строителния надзор, чиято прогнозна стойност е 18 000 лева.- Откритата процедура ще се проведе на 22 май 2018 г.
Надеждите на общината и кметство Драгиново са обществените поръчки да не бъдат спъвани от оспорвания, за да може до края на 2018 г. новата детска градина да бъде факт.
Темпо