Командироват магистрати от Пазарджик, но травма извади от строя един от тримата действащи съдии

Районният съд в курорта от няколко дни работи под критичния минимум, научи „Знаме”. Магистратите и без друго се славят като най-натоварените в съдебния окръг, заедно с колегите си от Пазарджишкия районен съд (в последните години си предават едни другиму първото място в антикласацията), затова от ноември насам периодично отработваха дела с помощта на „евакуирани” по спешност районни съдии от Пазарджик,

които идваха за заседанията и се прибираха обратно да си изпълняват другите задължения. Именно заради натовареността на пазарджишките служители на Темида обаче командировките не са продължителни и чести. А положението съвсем се влоши след като от трима велинградските съдии останаха двама. Съдия Валентина Иванова, която гледа граждански дела, е счупила китката на ръката при битова травма и излезе в принудителен болничен. Потърсихме временно изпълняващия функциите „Председател” на Районния съд Веселин Петричев. Както се и очаква, съдия Петричев никак не е очарован от положението. В съда сега той гледа приоритетно наказателните дела, но се явява и по граждански, а съдия Наташа Даскалова също заседава и по наказателни, и по граждански казуси.

„Ситуацията е кошмарна и не виждам кога и как ще се оправи

Колежката Иванова си счупи ръката и това съвсем влоши нещата. По щат бяхме петима съдии, но едната бройка миналата година бе закрита без някой да ни е питал. А другата стои празна и за нея във Висшия съдебен съвет не се обявява конкурс. Четирима колегите от Пазарджик идваха на два пъти през ноември, сега очакваме още двама съдии през февруари, но това е спорадична помощ, защото и те са натоварени. А и на никой не му е приятно да работи чужди дела, с които тепърва трябва да се запознава”, казва административният ръководител. „Ние винаги сме били сред най-натоварените, но в момента със сигурност сме най-натоварените.

Сигурен съм, че сега сме по-натоварени и от Софийския районен съд”,

Категоричен е изпълняващият длъжността „Административен ръководител”.

В последните години образуваните дела в курортния съд са около 1700 годишно като съотношението „граждански” – „наказателни” е приблизително 2:1, а разглежданите дела са около 2000 (проведените заседания са над два пъти повече) като приключените в 3-месечен срок са около 90 процента, което е много добър атестат. Дали обаче работата под този критичен минимум няма да се отрази и на качеството?

„Със сигурност ще се увеличат хапчетата против кръвно”, казва съдия Петричев.

Самият факт, че председателското място на Районния съд във Велинград стои овакантено от 20 октомври 2014-а,

също е пръст в раната „Натовареност” в този храм на Темида. Мястото се опразни след като вторият 4-годишен мандат на съдия Петричев изтече –  по Закона за съдебната власт, той няма право да се кандидатира за трети мандат. Още през септември Висшият съдебен съвет обяви конкурс, но така и не се явиха мераклии за мястото. Последваха два нови опита за конкурс с обнародване на процедурата в Държавен вестник в края на март и в края на май 2015-а, но също без успех. Конкурсът за шеф на Районния съд в Панагюрище също влезе в такъв „сокак”, но след като прокурор Снежана Стоянова реши да замени виолетовата тога с черна, там кадровият проблем за началническото място бе решен. Иначе и сега на сайта на ВСС в раздел „Избор на административни ръководители” за Районния съд във Велинград се мъдри текстът „Няма постъпили кандидатури”. Същото важи и за районните съдилища в Девня и в Каварна, но това едва ли топли велинградските съдии, които се надяват, че след като ВСС не запълва зейналото щатно място с редови съдия, поне нов външен председател ще удари едно рамо, акостирайки в курортния град.

А говорим ли си за председателското място, в края на годината

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в свое заседание реши да спусне указания

на административните ръководители на органите на съдебната власт, че следва да предприемат своевременни действия за предлагане на магистрати за изпълняващи функциите на административни ръководители при изтичане на мандат или в случай на овакантяване на длъжността „административен ръководител”. В случая с районните съдилища указанието бе предложението да се прави от председателя на съответния окръжен съд. Що се касае за Велинградския районен съд обаче председателката на Окръжния съд в Пазарджик Елеонора Серафимова още преди година направи предложение съдия Веселин Петричев да изпълнява временно длъжността на административния ръководител. Според последните промени на Закона за съдебната власт, всеки съд на общо събрание на съдиите прави номинация за председател, която изпраща във Висшия съдебен съвет. И този ход обаче не може да се приложи в Районния съд в курорта (макар че приложи ли се, вариантът с „външния председател” ще отпадне и, както е казал поетът, пак взорът отнийде помощ няма да види). За да се проведе събрание на съдиите, трябва да е на линия и съдия Иванова. А сега няма кворум.

zname.info