За пореден път велинградският Районен съд опита да си намери административен ръководител. Вече две години Висшият съдебен съвет (ВСС) обявява конкурси за председателския пост. Кандидати за него не се явяват.

 Длъжността административен ръководител е свободна, след изтичане на мандата на Веселин Петричев. До избор на нов председател той продължава да ръководи храма на Темидав курорта. Поредната обява е публикувана в брой 89/11.11.2016 г. на Държавен вестник. Срокът за подаването на документи е 30 дни от обнародването. От сайта на ВСС е видно, че кандидати няма.
pz-info.com