Общинското дружество ВКТВ ЕООД- град Велинград уведомява всички потребители на питейна вода на територията на Община Велинград, че от 25.05.2016г. до 01.07.2016г. потребители на питейна вода без сключени договори с общинското дружество трябва да подадат документи в стая №3 на управлението на ВКТВ- ул. „Академик Иван Павлов“ № 1. Необходими документи- акт за собственост и удостоверение за наследници.  За абонати унаследили имоти прехвърлянето на партиди е безплатно. Съгласно Наредба №4, чл. 43 за условията и реда за ползване на водоснабдителни и канализационни системи от 01.07.2016г. ще бъде извършена проверка на потребителите на Вик услугите.