Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • Политика
  • Тодор Янков, секретар на Община Велинград: Администрацията на общината своевременно изпълнява всички задачи, свързани с организационно-техническата подготовка за изборите
Политика

Тодор Янков, секретар на Община Велинград: Администрацията на общината своевременно изпълнява всички задачи, свързани с организационно-техническата подготовка за изборите

За организационно-техническата подготовка за предстоящите парламентарни избори в Община Велинград, Радио „Фокус” – Пазарджик потърси за коментар секретаря на общината Тодор Янков.

Фокус: Г-н Янков, каква организация е създадена в Община Велинград по подготовка на предстоящите парламентарни избори на 26 март?
Тодор Янков: Администрацията на Община Велинград своевременно изпълнява всички задачи свързани с организационно-техническата подготовка за изборите при съобразяване с правомощията, които имаме в момента. До настоящия момент са изпълнени основните дейности, които са както следва – определени са ръководителите на екипите за изпълнение на дейностите, свързани с изборната подготовка, издадена и обявена е заповед за образуване на секции и са утвърдени номерата им. Секциите са общо 52 на брой като 31 от тях са с 9-членен състав, а 21 са със 7-членен. Общият брой на избирателите е 31 655 души. Наред с това са подготвени и подписани договори с лицата, осигуряващи помещенията за провеждане на изборите в част от новообразуваните през 2015 година кметства, както и договори с лица, които осигуряват витрини за обявяването на списъците.
Фокус: Определени ли са вече местата за разлепване на агитационни материали на отделните политически партии и коалиции?
Тодор Янков: Издадена е заповед за обявяване на места, на които да се поставят агитационни материали по време на предизборната кампания, както и лицата, които са оторизирани да осъществят контрол за премахването им от политическите партии и коалиции, след изтичане на нормативно определения срок. Обследвано е и помещението, направено е и предложение за място на съхранение на бюлетините. Със заповед на кмета на община Велинград е определен реда и разпределението на отговорностите на длъжностните лица, ангажирани с работата по избирателните списъци. Определено е оборудването на помещенията за гласуване, координацията с директорите и ръководителите на институции, под чието управление е съответната собственост като например учебни заведения и детски градини.
Фокус: Какви действия е предприела общината по отношение образуването и комплектоването на съставите на секционните избирателни комисии?
Тодор Янков: Насрочени са, обявени са и проведени консултациите с представители на политическите партии и коалиции от района. Обработени са и предложенията им като кметът въз основа на тях предложи състав на секционните избирателни комисии пред РИК-Пазарджик. Освен това е започнало и приемането и обработката на заявления за гласуване по настоящ адрес, отстраняване на непълноти и грешки, удостоверения за гласуване на друго място. Своевременно са разпечатани и подготвени всички необходими за това формуляри, включително е получена централизираната доставка от тях. За удобство на съгражданите ни е издадена заповед, с която е определен дежурен служител, който да приема заявления, включително и в последния работен ден, в който изтича срокът за тяхното приемане, а именно 11 март от 9.00 до 17.30 часа.
Фокус: Какво правите за избирателите с трайни увреждания, за да могат да упражнят правото си на глас?
Тодор Янков: Определени са и мерки, осигуряващи възможност за лица с нарушения на опорно-двигателния апарат да гласуват. Би могло да се създаде подвижна секция, но до 11 март трябва да постъпят най-малко 10 заявления за това. След това ще могат и други хора да се запишат за гласуване в такава секция до 23 март. Разбира се ще бъде издадена и заповед за забрана продажбата на спиртни напитки в деня за размисъл. Ако в същия ден са предвидени сватби или кръщенета, общината има възможност за реагира, за да може тези мероприятия да бъдат проведени.
Фокус: Определени ли са вече помещения, в които тези избиратели могат да гласуват?
Тодор Янков: Помещенията за гласуване на избиратели с увреждания ще бъдат определени след като постъпят необходимите заявления. Имаме създадена положителна практика от предишните избори така, че сме напълно готови да реагираме.
Фокус: Предвидили ли сте дежурства на общински служители в деня за размисъл и самия изборен ден?
Тодор Янков: При необходимост да се съдейства на избирателите ще има дежурни в общинската администрация и в последните дни преди парламентарния вот. Целият екип на община Велинград е получил своите заповеди така, че да може да действа максимално в улеснение на гражданите на община Велинград.

focus-news.net

Related posts

Борисов доволен: Спестил пари, дал ги за пътища

Предстоят ремонти на пътната мрежа във велинградското село Драгиново

Екип vip-velingrad.com

Вода продължава да няма и към момента в някои части на Велинград и Драгиново

Екип vip-velingrad.com
Loading Facebook Comments ...