На 27 септември от 11.00 ч . Пленарна зала на Община Пазарджик читалищни председатели и секретари от цялата област ще преминат обучение на тема „Приложение на трудовото законодателство в читалищната организация на работа“, организирано от Регионален център „Читалища“ – Пазарджик. Лектори ще бъдат инспектори от Дирекция „Инспекциа по труда“ – Пазарджик. Темата на семинара и времето на провеждането му са продиктувани от зачестили пропуски и нарушения в прилагането на трудовото законодателство в системата от читалища на територията на региона. Целта е свеждане на лошите практики по организацията и администрирането на работата до минимум, съобщи инж. Радка Енчева-Кочева от Регионален център „Читалища“ – Пазарджик.

Обучението е част от Информационно-обучителния цикъл „Законово уреждане на дейността на Народните читалища“, стартирал на 30 юни със заглавието „Читалищата и мисията за опазване материалното културно наследство на нацията“, проведен съвместно с РИМ – Пазарджик и МК, Дирекция „Културно наследство и изобразителни изкуства“. Последният, трети от цикъла семинари ще се проведе на 25 октомври и ще бъде на тема „Статут, управление и дейност на Народните читалища – акценти, срокове и процедури по Закона за народните читалища и Закона за обществените библиотеки“.

С форума на 27 септември официално ще бъде открита Читалищна учебна 2017-2018 година за читалищата от областта. В тази връзка, РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик поздравява читалищната колегия с началото на Новия творчески сезон, с пожелание той да бъде успешен за всички – работещи в читалищата, самодейци, членове, приятели и местна общност.

pa-media.net