Във връзка с компрометирани  участъци на асфалтовата  настилка, намиращи се на  бул. „Съединение” с пресечните ул. „Макаренко” и бул.”Вела Пеева”, кметът д-р Костадин Коев свика комисия за съставяне на констативен протокол за установяване на дефекти появили се в гаранционния срок. На тристранната среща между местното ръководство, представители от фирмите „ИСА 2000” ЕООД и „Сдружение „ИНФРА ВЕЛИНГРАД”/ ДЗЗД/, се установи, че нарушаване целостта на асфалтовата настилка би могло да бъде вследствие на преовлажнена основа и последващо замръзване или течове в някоя от връзките на новия водопровод. Страните се договориха ремонтните дейности да започнат на 20 март 2017г. При установяване на отговорността за дефектите, разходите ще бъдат поети от отговорната страна.