Целта на посещението бе, малките участници в проекта „Твоят час“, да се запознаят с дейността на ЦОП и със специалистите работещи в него.
По интересен и достъпен начин, децата бяха запознати с основната мисия на ЦОП :“Всички сме специални и неповторими“!
Предстоят нови срещи и бъдещи съвместни дейности с децата.