1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Кирилов Кожухаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Крум Иванов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Петрова Лазарова
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Георги Лазаров Добрев
Сашо Асенов Гешев
Янчо Николов Дрянов
Йордан Стефанов Димитров
Атанаска Стоичкова Гочева
Али Мехмедов Чешмеджиев
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Ивайла Николаева Георгиева