На територията на община Велитнград има 4 учебни заведения и Общинския детски комплекс, които са на термално отопление. Това каза заместник-кметът на Община Велинград Сергей Кичиков. Той обясни, че е направена профилактика на отоплителните системи и средства и те са пуснати в експлоатация. „След предприетите от Община Велинград мерки не се очакват проблеми по отношение отоплението на училища, детски градини и социални институции на територията на общината”, коментира Кичиков. Той допълни, че с приоритет при почистването на снега и опесъчаването ще бъдат районите около болнични заведения и поликлиники, учебни и детски заведения, социалните домове, а също улиците край административните сгради и районите около големите хотели.

Агенция ФОКУС