Шести договор за целево финансиране на саниране на жилищен блок във Велинград е подписан. Документът е тристранен – между община Велинград, областната управа и Българската банка за развитие. Сградата, която ще се обновява, се намира на улица „Милвеви скали “. Адресите на 5-те жилищни блока: ул. „Никола Вапцаров“-№38, ул. „Патриарх Евтимий“-№3, ул. „Хан Аспарух“-№ 11,13,15, 17,1а, ул. „Ленища“-№8, ул. „Петър Берон“-№57 и ул. „Милеви скали“. Едно от сериозните предизвикателства по програмата е решението на живеещите в сградите да се сдружат. Собствениците на тези шест жилищни блока се справиха перфектно с помощша на Община Велинград с първата и най-важна стъпка, а именно предвидените дейности-изготвяне на технически паспорт,  енергиен одит, изработване на проект и ремонт на сградата.

Община Велинград