Кметът на Община Ракитово Костадин Холянов подписа договор с Държавен фонд“Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването, подобряването или инфраструктура от мярка 7“ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“-от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е подписан на 5 септември 2017 г. и е на стойност  1 920 676,43 лв., обясни кметът Костадин Холянов. С предоставените средства ще бъдат рехабилитирани улиците“ Тодор Тупаров“, „ Цепина“, „Струма“, „ Мусала“, „П.Яворов“ и ул.“Калинка“ в град Ракитово, като ще бъдат изградени тротоари, положени асфалтови настилки и ще има озеленяване и ландшафтно оформяне. Срокът, поставен за изпълнение на ремонтните дейности по проекта, е 36 месеца от датата на подписване на договора. Предстои да бъде обявена обществена поръчка.