Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Институтът „Конфуций“ организират безплатни курсове по китайски и японски език за студенти и преподаватели от всички факултети (за начинаещи и напреднали) и курсове по китайски и японски език за граждани срещу заплащане (за начинаещи и напреднали). Преподаването се извършва от квалифициран преподавател през английски език. Курсът дава възможност на участниците да получат сертификат след полагане на изпит.

Молби за записване се приемат до 15 септември 2017 г. в Учебен корпус 1, кабинет 568. За допълнителна информация: тел. 073 588 523.