12 площадки за скрап ще бъдат санкционирани за нерегламентирани отпадъци

 

Нерегламентирано третиране на опасни отпадъци установиха експерти на Инспекцията по опазване на околната среда и водите в Пазарджик. На 12 площадки за изкупуване на черни и цветни метали в общините Пазарджик, Велинград, Панагюрище, Пещера, Септември, Белово, Стрелча и Ракитово е установено наличие на части и компоненти от разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За подобни нарушения Законът за управление на отпадъците предвижда глоба от 300 до 1000 лв.