12266 са кандидатите за помощи за отопление, до момента 7004 са одобрени

В дирекциите „Социално подпомагане“ на територията на област Пазарджик са подадени общо 12266 молби декларации за отпускане на целева помощ за отопление през зимния сезон 2010/2011 г. От тях 11754 са за отопление с твърдо гориво с пари, а 68 са за отопление с твърдо гориво в натура. Едва 424 молби са за отопление с електроенергия. До момента одобрени са 7004 молби, за което са издадени съответните заповеди. Целевата помощ тази година ще се изплаща не еднократно и авансово, а на три пъти – до 30 ноември, 31 декември 2010 г и до 31 януари 2011 г. Крайният срок за подаване на молбите е 31 октомври, съобщи Димитрия Гърдева, директор на Областната дирекция „Социално подпомагане“ в Пазарджик.