От кандидатствалите 31 читалищни библиотеки в 10 общини на Област Пазарджик       14 са одобрени за включване във втората фаза (Етап 2010) на Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Това реши Управителният съвет на програмата, в който участват представители на ключовите партньори: Министерство на културата, Програма на ООН за развитие (ПРООН), Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българска библиотечно-информационна асоциация.
 Формулярите за кандидатстване са подадени от общините, с което местните власти декларират своя ангажимент към изпълнение целите на програмата. . Най-много кандидатури за Етап 2010 е подала Община Пазарджик – 8,  Белово и Брацигово са  с по 4 предложения и Септември – 3.  Единствено община Стрелча не  е подала кандидатура.
Общо за страната  са одобрени 352 обществени библиотеки от 195 общини.
 Изборът на библиотеки за Етап 2010 се основава на система от показатели, свързани с дейността на библиотеката, както и на демографски и социално-икономически фактори. Водещи принципи при съставянето на списъка от библиотеки са стремежът да се включат максимален брой библиотеки ида се обхванат различни типове населени места, като същевременно се постигне равномерно географско покритие, да се намери баланс между броя на потребителите на библиотечни услуги – от една страна и потребностите на по-малките населени места – от друга.
През 2011 г. предстои последният, трети етап за попълване на общия брой от 900 целеви библиотеки.

 

Списък на включените целеви  библиотеки от Област Пазарджик по програма „Глоб@лни библиотеки – България” Етап 2010 :

 

 

Име на библиотеката

Община

Населено място

1.

НЧ „Христо Смирненски”

Батак

Нова махала

2.

НЧ „Христо Ботев”

Белово

Габровица

3.

НЧ „Съгласие”

Брацигово

Козарско

4.

НЧ „Отец Паисий”

Велинград

Велинград

5.

НЧ „Просвета”

Велинград

Сърница

6.

НЧ „Отец Паисий”

Лесичово

Лесичово

7.

НЧ „Теофил Бейков”

Лесичово

Калугерово

8.

НЧ „Република”

Пазарджик

Мокрище

9.

НЧ „Пробуда”

Пазарджик

Огняново

10.

НЧ „Пробуда”

Панагюрище

Баня

11.

НЧ „Н.Й. Вапцаров”

Панагюрище

Бъта

12.

НЧ „Зора”

Пещера

Радилово

13.

НЧ „Св. св. Кирил и Методий”

Ракитово

Дорково

14.

НЧ „Възраждане”

Септември

Карабунар

 

PA MEDIA