ПРОГРАМА

6 януари 2016г.

       16.30ч.Слово – Кмет на Община Велинград

                                   Д-р Костадин Коев

 

                    Церемония по поднасяне на венци и цветя.

 

                                               място:паметника на Христо Ботев

 

Изготвил:

Веселина Велева-Златева

гл.експерт отдел”ОКВ”