Общо 17 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г.“ и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“. Това съобщиха от Екоинспекцията в Пазарджик. До 10 000 лв. ще получат проектните предложения на две общини и шест кметства от област Пазарджик – на общините Велинград и Септември и на кметства Мирянци, Сестримо, Щърково, Оборище, Горна Дъбева и Алендарова. В кампания 2016-та са подадени 1217 проекта от общини и кметства. Одобрените са 234. Финансиране ще получат две училища от област Пазарджик – СОУ „Методи Драгинов“ – с. Драгиново, община Велинград и СОУ „Христо Ботев” – гр. Септември. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 800. С 5 000 лв. ще бъдат финансирани 127 проекта. Финансиране до 5 000 лева ще получат и проектите на седем детски градини в региона – ОДЗ ”Йордан Шопов” – с. Исперихово, община Брацигово, ОДЗ ”Иглика” – гр. Пещера, ЦДГ ”Брезичка” – гр. Панагюрище, ЦДГ ”Детелина” – кметство Мирянци, ЦДГ ”Слънчо” – с. Бошуля, ЦДГ ”Щастливо детство” – с. Ковачево и ЦДГ ”Радост” – гр. Велинград. Постъпилите проекти на детски градини от страната са 683, а одобрените – 115.

Агенция ФОКУС