На 19 август се проведе обществено обсъждане по намерението на Община Велинград за поемане на дългосрочен дълг по спечеления проект за укрепване на свлачища. Кредитирането ще се търси от държавния фонд ФЛАГ, който е създаден да подпомага общини при реализация на европейски проекти.

Цялата стойност на проекта е 823 791 лева за изграждане на общо 735 метра подпорни стени в района над Вельова баня, река “Еленка”, река “Чепинска”, Циганското дере и под “Велина”. След неговото осъществяване и приключване цялата сума ще бъде покрита с европейски пари от Оперативна програма “Регионално развитие”. Дотогава обаче общината трябва да направи междинните и окончателни плащания и затова иска да вземе кредит с главница от 330 000 лева. Очаква се годишната лихва да възлезе на 17 300 лева, тъй като ФЛАГ кредитира общините при лихва до 5.25%. Общината ще погасява дълга със собствени приходи, като ще се учреди особен залог върху бъдещи вземания – спечеленото европейско финансиране при окончателно приключване на проекта.
Общественото обсъждане протече по формулата “Фидел Беев пита – общината отговаря”. Възползвайки се от обявените процедурни правила, ексдепутатът от ДПС зададе лавина от въпроси (част от тях извън темата на обсъждането), на моменти допълван от заместник-председателя на Общинския съвет Александър Гагов.
Ф. Беев заяви, че избраната за изпълнител пазарджишка фирма “Еко Хидро 90” е неблагонадеждна. Ал. Гагов обяви, че вече мисли да се прекръсти на “Еко Сашо Гагов”, защото обществени поръчки във Велинград печелят само фирми, които имат в името си “Еко” – “Еко Титан” за чистотата, “Еко Велинград” по проекта за парковете и “Еко Хидро 90” за свлачищата. Г-жа Валентина Цветанова, която в момента изпълнява функциите на кмет на общината, отговори, че фирмата е избрана при законно проведена процедура и е дала гаранции, че срокът 30 април 2011 г. ще бъде спазен.
Защо общината не може сама да финансира проекта, а търси кредит, попита Фидел Беев и си отговори: “Защото е фалирала”. Няма община в България, която да е спечелила европейски проект и да не кандидатства за кредит, защото такива са правилата, опонира В. Цветанова. Тя подчерта, че в условията на финансова криза проектите са пътят за развитие на общината. София Ключкова каза, че докато беше депутат, Ф. Беев не докара един проект във Велинград. Като строим къща, взимаме кредит, за да не протакаме 20 години – така е и с общината. Сега не е време за критики, а за строг контрол от страна и на гражданското общество за качествено изпълнение и за изразходването на парите, смята председателката на инициативния комитет “Да поработим за Велинград”.
Темата за качеството на извършваните ремонти бе продължена от Ал. Гагов, който даде като пример за лошо свършена работа запълването на дупките по Околовръстния път, където асфалтът се полагал директно върху пясък. Околовръстният път е голям проблем, съгласи се г-жа Цветанова и разясни, че до края на 2010 г. общината разчита, че ще успее отново да кандидатства по пусната вече Оперативна програма “Околна среда” – да получи финансиране за изграждане на главен канализационен колектор, след което да се мисли и за цялостно асфалтиране на шосето. В обсъждането се включи и съветникът Венко Бозев, който изтъкна, че политиката да се вкарват средства в общината е правилна, но досега нито един кмет не е събрал смелост да я провежда. Той също наблегна, че качеството е основен въпрос и посочи, че трябва да се мисли за цялостно укрепване на речното корито в кв. Каменица, защото два ската срещу музея заплашват да паднат.
След общественото обсъждане крайното решение по искането за кредит ще вземе Общинският съвет.
Елена Баева